Κόσμος 53 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 269
Συνολικός αριθμός χωριών: 8.184 (30.42 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 8.177
Χωριά βαρβάρων: 7
Χωριά με bonus: 407
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 251 ημέρες
Χρήστες on-line: 12
Αριθμός μηνυμάτων: 129.351 (480.86 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 21.533 (80.05 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 168 (0.62 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.809 (6.72 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 37
Αριθμός παικτών σε φυλές: 220
Συνολικοί πόντοι: 80.072.026 (297.666 ανά παίκτη, 9.784 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.598.968.119
 • 1.179.459.194
 • 1.627.387.007
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 18,465 εκατ.
 • 14,115 εκατ.
 • 22,478 εκατ.
 • 1,403 εκατ.
 • 10,084 εκατ.
 • 3,173 εκατ.
 • 1,158 εκατ.
 • 118.342
 • 680
 • 4.000
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 68644
 • 52472
 • 83562
 • 5216
 • 37486
 • 11795
 • 4306
 • 440
 • 3
 • 15
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 2256
 • 1725
 • 2747
 • 171
 • 1232
 • 388
 • 142
 • 14
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: alexandros
Η νεότερη φυλή: OSO

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 18:13