Κόσμος 53 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 127
Συνολικός αριθμός χωριών: 8.262 (65.06 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 8.248
Χωριά βαρβάρων: 14
Χωριά με bonus: 408
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 311 ημέρες
Χρήστες on-line: 4
Αριθμός μηνυμάτων: 90.753 (714.59 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 13.949 (109.83 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 325 (2.56 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 156 (1.23 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 15
Αριθμός παικτών σε φυλές: 118
Συνολικοί πόντοι: 86.164.379 (678.460 ανά παίκτη, 10.429 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
  • 1.772.651.184
  • 1.491.412.676
  • 1.779.292.520
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
  • 15,425 εκατ.
  • 11,326 εκατ.
  • 19,590 εκατ.
  • 1,019 εκατ.
  • 8,842 εκατ.
  • 2,716 εκατ.
  • 1,001 εκατ.
  • 99.295
  • 486
  • 4.925
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
  • 121458
  • 89185
  • 154256
  • 8027
  • 69626
  • 21383
  • 7884
  • 782
  • 4
  • 39
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
  • 1867
  • 1371
  • 2371
  • 123
  • 1070
  • 329
  • 121
  • 12
  • 0
  • 1
Ο νεότερος παίκτης: pougou
Η νεότερη φυλή: 300

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: χθες στις 11:53