Κόσμος 53 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1023
Συνολικός αριθμός χωριών: 7.364 (7.20 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 6.797
Χωριά βαρβάρων: 567
Χωριά με bonus: 357
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 129 ημέρες
Χρήστες on-line: 41
Αριθμός μηνυμάτων: 194.203 (189.84 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 20.583 (20.12 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 4.403 (4.30 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 331 (0.32 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 70
Αριθμός παικτών σε φυλές: 652
Συνολικοί πόντοι: 49.718.085 (48.600 ανά παίκτη, 6.752 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 840.413.911
 • 880.697.216
 • 721.763.839
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 18,411 εκατ.
 • 14,292 εκατ.
 • 8,099 εκατ.
 • 2,014 εκατ.
 • 3,621 εκατ.
 • 2,914 εκατ.
 • 493.666
 • 101.240
 • 1.638
 • 2.887
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 17997
 • 13971
 • 7917
 • 1968
 • 3540
 • 2848
 • 483
 • 99
 • 2
 • 3
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 2500
 • 1941
 • 1100
 • 273
 • 492
 • 396
 • 67
 • 14
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: feriboatas
Η νεότερη φυλή: Γ Σ Μ

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 07:25