Κόσμος 53 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 2143
Συνολικός αριθμός χωριών: 6.072 (2.83 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 3.680
Χωριά βαρβάρων: 2.384
Χωριά με bonus: 294
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 65 ημέρες
Χρήστες on-line: 171
Αριθμός μηνυμάτων: 115.395 (53.85 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 19.382 (9.04 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 86.320 (40.28 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 580 (0.27 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 136
Αριθμός παικτών σε φυλές: 1.199
Συνολικοί πόντοι: 15.660.131 (7.308 ανά παίκτη, 2.579 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 168.299.209
 • 177.580.163
 • 134.537.443
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 5,417 εκατ.
 • 4,054 εκατ.
 • 3,211 εκατ.
 • 814.005
 • 1,451 εκατ.
 • 687.981
 • 176.452
 • 51.997
 • 1.805
 • 1.401
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 2528
 • 1892
 • 1498
 • 380
 • 677
 • 321
 • 82
 • 24
 • 1
 • 1
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 892
 • 668
 • 529
 • 134
 • 239
 • 113
 • 29
 • 9
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: pelten
Η νεότερη φυλή: Μ.Λ

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 16:17