Κόσμος 53 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 2497
Συνολικός αριθμός χωριών: 2.906 (1.16 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 2.495
Χωριά βαρβάρων: 409
Χωριά με bonus: 130
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 13 ημέρες
Χρήστες on-line: 178
Αριθμός μηνυμάτων: 21.882 (8.76 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 7.117 (2.85 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 15.869 (6.36 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.487 (0.60 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 114
Αριθμός παικτών σε φυλές: 1.369
Συνολικοί πόντοι: 1.572.305 (630 ανά παίκτη, 541 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 6.050.013
 • 5.947.449
 • 6.816.906
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 293.536
 • 264.469
 • 235.072
 • 91.017
 • 99.979
 • 610
 • 8.447
 • 3.033
 • 1.553
 • 20
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 118
 • 106
 • 94
 • 36
 • 40
 • 0
 • 3
 • 1
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 101
 • 91
 • 81
 • 31
 • 34
 • 0
 • 3
 • 1
 • 1
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: ikaria
Η νεότερη φυλή: 523523

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 01:25