Κόσμος 53 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 652
Συνολικός αριθμός χωριών: 7.940 (12.18 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 7.876
Χωριά βαρβάρων: 64
Χωριά με bonus: 391
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 183 ημέρες
Χρήστες on-line: 22
Αριθμός μηνυμάτων: 218.733 (335.48 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 25.094 (38.49 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 2.171 (3.33 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 224 (0.34 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 56
Αριθμός παικτών σε φυλές: 457
Συνολικοί πόντοι: 67.961.746 (104.236 ανά παίκτη, 8.559 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.315.942.296
 • 1.375.481.272
 • 1.087.923.930
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 23,735 εκατ.
 • 18,275 εκατ.
 • 11,917 εκατ.
 • 2,196 εκατ.
 • 5,388 εκατ.
 • 4,072 εκατ.
 • 695.441
 • 130.840
 • 1.290
 • 4.193
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 36404
 • 28029
 • 18278
 • 3368
 • 8264
 • 6245
 • 1067
 • 201
 • 2
 • 6
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 2989
 • 2302
 • 1501
 • 277
 • 679
 • 513
 • 88
 • 16
 • 0
 • 1
Ο νεότερος παίκτης: KAR2IO4LA
Η νεότερη φυλή: ασδασδ

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 07:38